Banka Genel Yetenek Soruları

Yetenek soruları konusunda kendinizi deneyeceğiniz bir app yaptık. Ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Memnun kalmanız halinde 2.versiyonda daha çok soruya yer vereceğimiz yeni bir app yine ücretsiz olarak sunulacaktır.

Play Store Yetenek Soruları

"Banka sınavlarına özel Genel Yetenek soruları", sitemizde Genel Yetenek I, Genel Yetenek II kategorilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Sözel Zeka ve Zeka kategorilerinde de genel yetenek soruları yer almaktadır.

Banka genel yetenek soruları, banka sınavlarına girecek adayların çözecekleri genel yetenek testleri temel alınarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan banka genel yetenek soruları, bankaların daha önceki yıllarda yaptığı sınavlardaki banka yetenek soruları incelenerek hazırlanmış banka sınavlarına uygun genel yetenek sorularını içermektedir.Banka genel yetenek sınavlarında; dikkat kullanımı, zeka kullanımı, algıda seçicilik, odaklanma, farklılıkları algılama v.b. şekilde ifade edilebilecek zihinsel faaliyetlere ilişkin banka genel yetenek soruları kullanılmakta olup, sorularımız bu formata uygun özgün sorulardır.

Banka Genel Yetenek Soruları:

Akbank Genel Yetenek Soruları
İş Bankası Genel Yetenek Soruları
Garanti Bankası Genel Yetenek Soruları

Banka Genel Yetenek Soruları:

9BK üç basamaklı, BK iki basamaklı sayılardır.

9BK = 13 . BK olduğuna göre, B + K toplamı kaçtır?

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

E. 14

Cevap: D

9BK sayısını ondalık sistem olarak yazarsak;
900+10B+K şeklinde olur.
BK sayısını ondalık sistem olarak yazarsak;
10B+K şeklinde olur.

Yani;
900+10B+K = 13 * (10B+K)
900+10B+K = 130B+13K
Eşitliği düzenleyecek olursak;
900 = 130B-10B+13K-K
900 = 120B + 12K
Eşitliğin her iki tarafını 12'ye bölersek;
75 = 10B + K olur.
10B+K = BK olduğundan bize de B+K sorulduğundan,
BK = 75 ise, B+K = 12 olur.


İki sayının toplamı 30, çarpımı ise 161'dir.

Bu iki sayının farkı kaç olabilir?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

E. 16

Cevap: E

İki sayıya a ve b diyelim.
a + b = 30
a * b = 161

a * b ' den yola çıkarsak. 161'i tam bölebilen sayıları düşünelim. 7 ve 23'tür. Zaten 7 ve 23'ün toplamı da 30'dur. 23 - 7 ise = 16 olur.

7 tanesi 4x TL'ye alınan cep telefonlarının bir tanesi 15x/21 TL'ye satılıyor.

Bu cep telefonlarının satışından yüzde kaç kâr elde edilir?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

E. 35

Cevap: C

7 tanesi 4x TL'ye alındıysa, tanesi 4x/7 TL'ye alınmıştır. 15x/21 TL'ye de satılmıştır. Paydaları eşitlemek için 4x/7'yi (3) ile çarparsak. 12x/21 olur.

Yani 12x/21 TL'ye alınan mal 15x/21 TL'ye satılıyorsa, 3x/21 TL kâr elde edilmiş olur.

3x/21, 12x/21'in dörtte biridir. Yani %25 kâr elde edilir.


4. - 5. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Tabloda 7 Banka Şubesinin Müşteri Sayısı ve Müşterilerin yaptıkları işlemlerden dolayı bankanın elde ettiği gelir miktarı gösterilmiştir.

Toplam Müşteri Sayısının %7,5'ine sahip olan şube hangisidir?

A. 3.Şube

B. 4.Şube

C. 5.Şube

D. 6.Şube

E. 7.Şube

Cevap: D

Toplam Müşteri Sayısı 320'dir. Bunun %7,5'i ise 24'dür.
[320 * 7,5 = 2400]
[2400 / 100 = 24]

4. - 5. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Tabloda 7 Banka Şubesinin Müşteri Sayısı ve Müşterilerin yaptıkları işlemlerden dolayı bankanın elde ettiği gelir miktarı gösterilmiştir.

3 şubenin elde ettikleri gelir miktarları bir çember grafiğinde gösterildiğinde A ile ifade edilen şube 72 derece ile ifade edilirken, B ile ifade edilen şube 120 derece ile C ile ifade edilen şube 168 derece ile ifade edilmiştir.

A ile ifade edilen şube 4.şube olduğuna göre B ile ifade edilen şube hangisidir?

A. 1.Şube

B. 2.Şube

C. 3.Şube

D. 4.Şube

E. 5.Şube

Cevap: A

A ile ifade edilen şube 4.Şube ise, 4.Şube nin elde ettiği gelir miktarı 12 Bin TL. 12 Bin TL, 72 derece ile ifade edilmiş, B ile ifade edilen şube ise 120 derece ile ifade edilmiş.

A'dan yola çıkarsak her bin TL 6 derece ile ifade edilmiştir. (72/12 = 6 )
Bu durumda 120 derece ile ifade edilen şube 20 Bin TL gelir elde etmiştir. Bu da 1.Şubedir.


6. - 7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Tabloda X, Y ve Z ürünlerinin birer adetlerinin maliyetleri (TL) ve satışlarından elde edilen kâr yüzdeleri verilmiştir.

Bir adet Y ürünü satışından kaç TL kâr elde edilir?

A. 48

B. 50

C. 52

D. 54

E. 56

Cevap: D

Y ürününün maliyeti 120TL, kâr yüzdesi 45 ise,
120*45 = 5400
5400/100 = 54 TL'dir.

6. - 7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Tabloda X, Y ve Z ürünlerinin birer adetlerinin maliyetleri (TL) ve satışlarından elde edilen kâr yüzdeleri verilmiştir.

X ürününden 500 adet satıldığında elde edilen toplam kâr kaç adet Z ürününün satışından elde edilir?

A. 160

B. 180

C. 200

D. 210

E. 240

Cevap: C

X ürününden birim başına 100*(%40) = 40 TL kâr elde edilir.
500 adet satıldığında 500*40 = 20,000 TL kâr elde edilir.

Z ürününden birim başına 200*(%50) = 100 TL kâr elde edilir.
20,000 TL elde etmek için ise 20,000/100 = 200 adet satmak gerekir.


Grafikte bir şirketin sağlık ve eğitim için planladığı harcamalar Bin TL olarak gösterilmektedir.

2012 yılında sağlık ve eğitime harcanması planlanmış olan para toplam planlananın yüzde kaçıdır?

A. 21,75

B. 26,75

C. 31,75

D. 33,75

E. 38,75

Cevap: E

Toplam harcama 155 Bin TL'dir. 2012'de 25 Bin TL harcama planlanmıştır.
155 Bin TL, %100 ise. 25 Bin TL %38,75'dir. [Ters orantı 155*25 = 3875 / 100 = 38,75]

Grafikte bir şirketin sağlık ve eğitim için planladığı harcamalar Bin TL olarak gösterilmektedir.

2014 yılında sağlık için planlanan harcama bir önceki yıla göre % kaç artmıştır?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

E. 35

Cevap: C

2014 yılında 15 Bin TL planlanmış sağlık harcaması vardır. Bir önceki yıl ise 12 Bin TL planlanmıştır.
Yani 3 Bin TL artış olmuştur. 12 Bin TL'nin 3 Bin TL'si, %25'idir. [3/12 = 0.25 * 100 = 25]


Grafikte bir şirketin sağlık ve eğitim için planladığı harcamalar Bin TL olarak gösterilmektedir.

Sağlık için bu 6 yıl planlanan toplam harcamanın %20'si hangi yıl için planlanmıştır?

A. 2016

B. 2015

C. 2014

D. 2013

E. 2012

Cevap: A

15+16+13+12+10+9 = 75 Bin TL toplam planlanan harcama, bunun %20'si 15 Bin TL'dir.
2016 yılında planlanan sağlık harcaması 15 Bin TL'dir.