Garanti Bankası Genel Yetenek Soruları

Yetenek soruları konusunda kendinizi deneyeceğiniz bir app yaptık. Ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Memnun kalmanız halinde 2.versiyonda daha çok soruya yer vereceğimiz yeni bir app yine ücretsiz olarak sunulacaktır.

Play Store Yetenek Soruları

Garanti Bankası Genel Yetenek Soruları sayfamıza hoşgeldiniz. Garanti Bankası Genel Yetenek Testimizde Garanti Bankası Genel Yetenek Sorularına örnek teşkil edecek soru türlerini bulabilirsiniz. Genel Yetenek Sorularının yer aldığı Genel Yetenek Sınavlarında başarılı olmak için bol bol soru çözmeniz gerektiğini unutmayınız. Sınavlarda verilen sürenin kısıtlı olması adayları zorlamaktadır.

Garanti Bankası Genel Yetenek Sınavı, Gişe Asistanlığı için uygulanan bir sınavdır. Garanti Bankası Gişe Asistanlığı Sınavı yakın zamanda artık online ortamda uygulanmaya başlanmıştır. "Banka sınavlarına özel Genel Yetenek soruları", sitemizde Genel Yetenek I, Genel Yetenek II kategorilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Sözel Zeka ve Zeka kategorilerinde de genel yetenek soruları yer almaktadır. Sitemizde yer alan Genel Yetenek Soruları, Garanti Bankası Gişe Asistanlığı Sınav Sorularına örnek teşkil edecek türdedir.


Ayrıca Garanti Bankası Gişe Asistanlığı Sınavına Hazırlık sayfamızı ziyaret ederek, Garanti Bankası Gişe Asistanlığı Genel Yetenek Sınavı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Banka Genel Yetenek Soruları:

Akbank Genel Yetenek Soruları
İş Bankası Genel Yetenek Soruları
Banka Genel Yetenek Soruları

Garanti Bankası Genel Yetenek Soruları:

"SAFRAN" kelimesinde yer alan harflerin yeri değiştirilerek oluşturulacak anlamlı kelime ne ifade eder?

A. Bir Şehri

B. Bir Meyveyi

C. Bir Ülkeyi

D. Bir Hayvanı

E. Bir Canlıyı

Cevap: C

Bu türdeki sorular Genel Yetenek Sınavlarında sıkça sorulmaktadır. SAFRAN kelimesindeki harflerin yerlerini değiştirdiğimizde FRANSA kelimesini elde edebiliriz. Bu da bir ülkeyi ifade etmektedir.

15 - 21 - 24 - 30 - 33 - 39 - 45 - 54

Verilen dizide, diziye uymayan sayı hangisidir?

A. 15

B. 45

C. 33

D. 24

E. 30

Cevap: B

Dizi sorularıda Genel Yetenek Sınavlarında sıkça sorulan sorulardandır.

Dizinin ilk 3 sayısına bakacak olursak;
15 - 21 - 24

Bu sayıların arasındaki ilişki şu şekildedir;

15 + ( 5+1 ) = 21
21 + ( 2+1 ) = 24
Devamı da şu şekilde olmalı;
24 + ( 2+4 ) = 30
30 + ( 3+0 ) = 33
33 + ( 3+3 ) = 39
39 + ( 3+9 ) = 51 Ancak soruda 51'den önce 45 sayısı yazılmış. Yani 45 sayısı dizinin mantığını bozmaktadır.
45 + ( 4+5 ) = 54

Hüseyin çalıştığı bankada 3 ayda bir ikramiye almaktadır.

İlk ikramiyesini mart ayında aldığına göre 10. ikramiyesini hangi ayda alır?

A. Haziran

B. Eylül

C. Ekim

D. Temmuz

E. Ağustos

Cevap: A

İlk ikramiyesini aldığına göre 10.ikramiyeye kadar 10 - 1 = 9 ikramiye alacaktır.

İkramiyeler 3 ayda verildiğine göre 9 * 3 = 27 ay sonraki ayda 10.ikramiyeyi alır.

24.ay gene Mart olacaktır. 27.ay Haziran olur.


Cevap: E

Sayı dizisinde sayılar arasındaki bağlantılara tam olarak verilmiş sütun veya satır kontrolü yaparak sorunun mantığını, ipucunu bularak cevaba ulaşmaya çalışıyoruz. 80 ve 104 rakamlarının altlarındaki satırların çarpımı olduğu dikkat çekmektedir.

5. - 6. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Bir yoldan bir günde geçen kamyon ve tırlardan toplam 3600 TL ücret alınmıştır. Geçiş için kamyonlardan alınan ücret bir tırdan alınan ücretin yarısıdır. Yoldan geçen kamyon sayısı, tır sayısının 3 katıdır.

Geçiş için kamyonlardan bir günde alınan toplam ücret kaç TL'dir?

A. 2100

B. 2120

C. 2160

D. 2180

E. 2240

Cevap: C

Geçen kamyon sayısı 3x olsun, alınan ücret y olsun,
Geçen tır sayısı x olur, alınan ücret 2y olur.

3xy + 2xy = 3600
5xy = 3600
xy = 720

3xy = 2160


5. - 6. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.
Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Bir yoldan bir günde geçen kamyon ve tırlardan toplam 3600 TL ücret alınmıştır. Geçiş için kamyonlardan alınan ücret bir tırdan alınan ücretin yarısıdır. Yoldan geçen kamyon sayısı, tır sayısının 3 katıdır.

Bir tırdan alınan geçiş ücreti 20 TL olduğuna göre bir gün içinde yoldan kaç tır geçmiştir?

A. 36

B. 62

C. 70

D. 72

E. 76

Cevap: D

Geçen kamyon sayısı 3x olsun, alınan ücret y olsun,
Geçen tır sayısı x olur, alınan ücret 2y olur.

2y = 20

3xy + 2xy = 3600
5xy = 3600
xy = 720
2xy = 1440
x = 72

Cevap: C

Boş bırakılan yer, tam karşı kenardaki çeyrek iki adet dilimde yer alan sayıların toplamına eşittir.


Bir tuz-su karışımının %80'ini tuzdur. Bu karışımın yarısı boşaltılıp yerine su konuluyor. Elde edilen yeni karışımında yeniden yarısı boşaltılıp yerine su konuluyor.

Elde edilen son karışımın tuz-su oranı kaçtır?

A. 25-75

B. 50-50

C. 32-68

D. 45-55

E. 20-80

Cevap: E

Karışıma 100x dersek, ilk başta tuz oranı 80x olur.

Karışım yarısı dökülürse, 50x kalır. Bu 50x'in, 40x'i tuz 10x'i sudur. (%80-%20)

Bu karışıma 50x su ilave edilirse, tuz: 40x, su: 60x olur. Bu durumda tuz oranı %40'a iner.

Bu karışımında yarısı dökülürse, kalan 50x'in, 20x'i tuz, 30x'i su olur.

Son olarak 50x su daha ilave edilirse, tuz:20x, su: 80x olur. Yani son durumda oran: 20-80 olur.

Ayşe'nin parası, Ahmet'in parasından 250TL daha azdır.
Ahmet'in parası, Aygül'ün parasından 100TL daha fazladır.

Ahmet, Ayşe'ye 100TL verdiği zaman son durum ne olur?

A. Ayşe'nin parası, Aygül'ün parasından 100TL fazla olur.

B. Ayşe ile Aygül'ün paraları eşit olur.

C. Aygül'ün parası, Ayşe'nin parasından 100TL fazla olur.

D. Aygül'ün parası, Ayşe'nin parasından 50TL fazla olur.

E. Ahmet'in parası, Aygül'ün parasından 50TL fazla olur.

Cevap: D

Ayşe'nin 500TL si olduğunu varsayalım. Ahmet'in 750TL'si olur. Aygül'ün ise 650TL'si olur. Ahmet 100TL'yi Ayşe'ye verirse;

Ayşe: 600TL
Ahmet: 650TL
Aygül: 650TL olur.

Bu durumda yargılardan sadece Aygül'ün parası, Ayşe'nin parasından 50TL fazla olur doğrudur.


Bir çıkarma işleminde Çıkan, Fark'ın üçte biridir.

Bu çıkarma işleminde Eksilen 40 olduğuna göre, Çıkan kaçtır?

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

E. 25

Cevap: B

Eksilen - Çıkan = Fark

Çıkan, Fark'ın üçte biri ise; Çıkan: X, Fark: 3X olur.

Eksilen - X = 3X

40 - X = 3X ise, buradan 40 = 4X olur. X = 10 olur.

40 - 10 = 30
twitter-trace-unfollowers