Halk Bankası Servis Görevlisi Sınavına Hazırlık

Banka Sınavlarına Hazırlık: Halk Bankası Servis Görevlisi Sınavına Hazırlık

Halk Bankası Servis Görevlisi ünvanı sınavı tek oturumda gerçekleşmektedir. Sınav oturumunda adaylara Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil konularında sorular sorulmaktadır. Halk Bankası Servis Görevlisi Sınavı çoğunlukla 5 şıktan oluşan test usulünde gerçekleşmektedir.

Soru Sayısı:

  • Genel Kültür-Genel Yetenek: 40 Soru
  • Yabancı Dil: 40 Soru
  • Alan Bilgisi: 70 Soru


Geçmiş yıllarda Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Genel Yetenek sorularının yanında 9-10 tane Yabancı Dil sorusu gelmekteydi. Ancak yeni dönem sınavlarında Yabancı Dil konusunda 40 adet soru gelebilmektedir.

Geçmiş yıllarda sınav oturumu 120 Soru – 180 dakika olarak gerçekleşmekteydi. Yeni dönem sınavlarında ise Yabancı Dil sorularının artması ve Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi soru dağılımlarının değişmesi ile soru sayısı 150 adedi bulabilmektedir. Ancak soru sayısının artış göstermesine rağmen sınav süresi değiştirilmemekte sınav süresi 180 dakika olarak gerçekleşmektedir.

(Geçmiş yıllarda daha az Alan Bilgisi, daha fazla Genel Kültür sorusu sorulurken, yeni dönemde ise Alan Bilgisi soru adedi artmış, Genel Kültür soru adedi ise azalmıştır.)150 soru için verilen 180 dakika, sınavda tüm soruları cevaplamak isteyen adaylar için soru başına en fazla 1.2 dakika ayrılabilmesi anlamına gelmektedir.

Halk Bankası Servis Görevlisi Paketi