İş Bankası Genel Yetenek Soruları

Yetenek soruları konusunda kendinizi deneyeceğiniz bir app yaptık. Ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Memnun kalmanız halinde 2.versiyonda daha çok soruya yer vereceğimiz yeni bir app yine ücretsiz olarak sunulacaktır.

Play Store Yetenek Soruları

İş Bankası Genel Yetenek Soruları sayfamıza hoşgeldiniz. İş Bankası Genel Yetenek Testimizde İş Bankası Genel Yetenek Sınav Sorularına örnek teşkil edecek soru türlerini bulabilirsiniz. Genel Yetenek Sorularının yer aldığı Genel Yetenek Sınavlarında başarılı olmak için bol bol soru çözmeniz gerektiğini unutmayınız. Sınavlarda verilen sürenin kısıtlı olması adayları zorlamaktadır.

İş Bankası Genel Yetenek Sınavı, Memurluk için uygulanan bir sınavdır. "Banka sınavlarına özel Genel Yetenek soruları", sitemizde Genel Yetenek I, Genel Yetenek II kategorilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Sözel Zeka ve Zeka kategorilerinde de genel yetenek soruları yer almaktadır.Ayrıca İş Bankası Memurluk Sınavına Hazırlık sayfamızı ziyaret ederek, İş Bankası Memurluk Genel Yetenek Sınavı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Banka Genel Yetenek Soruları:

Garanti Bankası Genel Yetenek Soruları
Akbank Genel Yetenek Soruları
Banka Genel Yetenek Soruları

İş Bankası Genel Yetenek Soruları:

1. - 2. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Nüfusu 3000 olan bir bölgede nüfusun %60'ı oy kullanabilmektedir. Seçime katılan muhtar adaylarının oy dağılım yüzdesi tabloda verilmiştir.

Muhtar adaylarından E, B'den kaç oy fazla almıştır?

A. 100

B. 126

C. 144

D. 152

E. 168

Cevap: C

Muhtar adaylarından E %18 oy almıştır. Oy kullanabilecek kişi sayısı 3000*(%60) = 1800.

E'nin aldığı oy = 1800 * (%18) = 324
B'nin aldığı oy = 1800 * (%10) = 180

324 - 180 = 144


1. - 2. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

Nüfusu 3000 olan bir bölgede nüfusun %60'ı oy kullanabilmektedir. Seçime katılan muhtar adaylarının oy dağılım yüzdesi tabloda verilmiştir.

Muhtar adaylarından C'nin aldığı oy sayısı değişmeden tüm nüfus oy kullanabilseydi C'nin aldığı oy oranı kaç olurdu?

A. 43

B. 32

C. 20

D. 21

E. 36

Cevap: D

C'nin aldığı oy miktarı 1800 * (%35) = 630
Herkes oy kullansaydı 3000 kişi oy kullanmış olurdu.

Bu durumda C'nin aldığı oy oranı [ 630 / 3000 ] * 100 = 21 olurdu.

Ahmet, 3 farklı çiçeğini belli zaman aralıklarıyla sulamaktadır. 1.Çiçeği 12 saat, 2.Çiçeği 15 saat, 3.Çiçeği ise 20 saat aralıkla sulamaktadır.

Ahmet aynı anda bu 3 çiçeği suladıktan, en az kaç saat sonra yine üçünü birlikte sular?

A. 50

B. 60

C. 70

D. 80

E. 90

Cevap: B

12, 15 ve 20'nin OKEK'i hesaplanırsa,
2 * 2 * 3 * 5 olarak bulunur. Bunların çarpımı da 60 olur.


Bir makine bir ürünü 28 saatte üretmektedir.

Makine'nin çalışma hızını %30 azalttığımızda aynı ürünü kaç saatte üretir?

A. 36

B. 38

C. 40

D. 42

E. 44

Cevap: C

Makinenin üretim gücüne 100 dersek, üretilen ürünün gereksinim duyduğu güç 100*28 = 2800 olur. Makine'nin çalışma hızı %30 azaltıldığında üretim gücü 70 olur. Bu durumda makine 2800 / 70 = 40 saatte ürünü üretebilir.

Verilen sayılardan hangisi ardışık 6 tam sayının toplamı olabilir?

A. 48

B. 49

C. 50

D. 51

E. 52

Cevap: D

Ardışık 6 tam sayının en küçüğüne n dersek,
n+n+1+n+2+n+3+n+4+n+5 = 6n + 15
6n + 15 sayısının 6 ile bölümünden kalan 3'tür.
Şıklardan 51'in 6 ile bölümünden kalan 3'tür.


6. - 8. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

K ve L kargo şirketleri toplam 480 paket taşımıştır. Taşıma ücreti K şirketinde her 60 paket için 10 TL, L şirketinde ise her 20 paket için 12 TL'dir.

Bir miktar Paketin taşınması için K şirketine 20 TL ödenmişse aynı miktar paket için L şirketine kaç TL ödenir?

A. 30

B. 36

C. 48

D. 60

E. 72

Cevap: E

K şirketine 20 TL ödenmesi demek 60 paketin 10 TL olduğu bir tarifede toplam 120 adet paket taşınması gerekir.
Aynı kutu taşıma işi için 120/20: 6 parti eder, bir parti 12 TL olduğuna göre 12x6: 72 TL

6. - 8. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

K ve L kargo şirketleri toplam 480 paket taşımıştır. Taşıma ücreti K şirketinde her 60 paket için 10 TL, L şirketinde ise her 20 paket için 12 TL'dir.

Toplam Paketlerin 1 / 4 ünü K şirketi, geri kalanını da L şirketi taşımışsa ödenen ücret toplam kaç TL'dir?

A. 144

B. 168

C. 196

D. 224

E. 236

Cevap: E

120 adet K şirketi,
360 adet L şirketi,

K şirketi 60 adet 10 TL ise, 120 adet 20 TL olur,
L şirketi 20 adet 12 TL ise, 360 adet 216 TL olur, toplam ücret 236 TL


6. - 8. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

K ve L kargo şirketleri toplam 480 paket taşımıştır. Taşıma ücreti K şirketinde her 60 paket için 10 TL, L şirketinde ise her 20 paket için 12 TL'dir.

Paketlerin hepsine L şirketi yerine K şirketine taşıttıran firma bu işlem sonucu kaç TL'lik tasarruf sağlar?

A. 180

B. 208

C. 220

D. 240

E. 260

Cevap: B

L şirketi 20 adet 12 TL ise, 480 adet paket 288 TL olur,
K şirketi 60 adet 10 TL ise, 480 adet 80 TL olur.

288 - 80 = 208 TL

Tanesi a TL den alınan armutların 1 / 3'ü çürüyor ve kalan armutların tanesi b TL den satılıyor.

Bu alışverişten ne kâr ne de zarar edildiğine göre a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A. a = 2b

B. 2a = 3b

C. 3a = b

D. 3a = 2b

E. 4a = 3b

Cevap: D

Tanesi 1 liradan 30 kg armut olduğunu varsayarsak. 10 kg çürüyor. Geriye 20 kg kalıyor. İlk başta 30 kg armut 30 liraya alınmıştı. 20 kg dan 30 TL elde etmek için 1,5 liraya satmak gerekir.

a = 1
b = 1,5 ise,

Eşitlik 3a = 2b şeklinde olur.


Okulun bahçesindeki öğrenciler atkı ya da bereden en az birini takmıştır. Bahçede hem atkı hem de bere takan 3 öğrenci, yalnız bere takan 8 öğrenci vardır.

Bahçedeki öğrenci sayısı 24 olduğuna göre bahçede yalnız atkı takan kaç öğrenci vardır?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

E. 16

Cevap: C

8 öğrenci bere taktığına göre, geriye kalan 16 öğrenci atkı takıyordur. Ama bu 16 öğrenciden 3 tanesi berede takmaktadır. Bize sorulan yalnız atkı takanlar olduğu için 16 - 3 = 13