İş Bankası Memurluk Hazırlık Paketi

bank

İş Bankası Memurluk Hazırlık Paketi

Grafik ve Tablo Yorumlama Soruları,
Zeka Problemleri
Sözel ve Sayısal Verilerden Mantıksal Önermeler İçeren Sorular
Görsel-Grafiksel Zeka
Sözel ve Sayısal Mantık Soruları
Matematik ve Mental Aritmetik Soruları
Toplam 1333 detaylı çözümlü soru