Banka Sınavları Genel Kültür+Genel Yetenek

bank

Banka Sınavları GK+GY Hazırlık Paketi

Güncel Kültürel, Sosyal, Ekonomi içerikli Sorular
Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Soruları
Türkçe, Coğrafya, Tarih,
Grafik ve Tablo Yorumlama Soruları,
Zeka Problemleri
Verilerden Mantıksal Önermeler İçeren Sorular
Görsel-Grafiksel Zeka
Sözel ve Sayısal Mantık Soruları
Matematik ve Mental Aritmetik Soruları
Toplam 2655 detaylı çözümlü soru