Banka Sınav Soruları

Banka Sınavlarında geçmiş yıllarda çıkmış sorulara bu sayfadan erişebilirsiniz. Banka Sınav Soruları, hem bankaların yayınladıkları banka sınav sorularından hem de bu banka sınavlarına giren adaylardan sağladığımız geri dönüşlerden toplanan sorulardan oluşmaktadır.

Artık birçok banka kendi banka sınav sorularını paylaşmamaktadır. Ancak sınava giren adayların aklında kalan soru ve soru gelmiş konuları sizler için biraraya getirdik ve getirmeyede devam edeceğiz. Bu sayede soru gelen konular hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.Banka Sınavlarına hazırlanırken, sınav türlerini ve sınavı yapan bankaları gözardı ederek bütün bankaların geçmiş yıllarda sormuş olduğu soruları ve soru gelen konuları incelemenizi öneririz. Özellikle Alan Bilgisi'nde önemli konuların ne olduğunu bu şekilde öngörebilirsiniz. Bu da gireceğiniz sınavlarda size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Sınavlardaki bazı ortak konu başlıkları özet olarak şöyle sıralanabilir. Bu husus değerlendirilirken girilen sınavın hangi ünvan için olduğu hususuda göz önünde tutulmalıdır, memurluk sınavında gelecek bir sorunun zorluğu ile müfettiş yardımcılığı sorusunun zorluğu aynı konu olsa bile farklı olacaktır.

HUKUK » Ayni Haklar » Elbirliği Mülkiyeti » A.Ş. Yönetim Kurulu » Butlan » Müteselsil Sorumluluk » Rekabet Davası » Limited Şirket » İhtiyati Haciz » A.Ş’de pay devri » Kambiyo Senetleri

İKTİSAT » IS – LM Eğrisi » Monetarist Para Politikası » Toplam Talep » Ortodoks Politika » Monetaristler Gelir Dağılımı » Toplam Talep Yetersizliği » Marshall – Lerner » Monopol » Likidite Tuzağı » Ücret - Fiyat » Eş Ürün Eğrisi » Dış Denge » Marjinal Gelir » Tam Rekabet Piyasası » Üretici Dengesi » Oligopol Üretim » Pigou

MALİYE » Erdemli Mal » Peacock – Wiseman » Sıçrama Tezi ( Wagner ) » Otomatik Stabilizatör » Parafiskal Gelirler » Spesifik Vergi » Marjinal Vergi Oranı » Teşebbüs Geliri

MUHASEBE » Genel Muhasebe » Mali Analiz » Nadir olarak maliyet muhasebesi ve banka muhasebesinden 1 veya 2 soru gelebilir.Çeşitli banka sınavlarında çıkmış soru örnekleri