Banka Sınav Soruları

Banka Sınavlarında geçmiş yıllarda çıkmış sorulara bu sayfadan erişebilirsiniz. Banka Sınav Soruları, hem bankaların yayınladıkları banka sınav sorularından hem de bu banka sınavlarına giren adaylardan sağladığımız geri dönüşlerden toplanan sorulardan oluşmaktadır.

Artık birçok banka kendi banka sınav sorularını paylaşmamaktadır. Ancak sınava giren adayların aklında kalan soru ve soru gelmiş konuları sizler için biraraya getirdik ve getirmeyede devam edeceğiz. Bu sayede soru gelen konular hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.


twitter-trace-unfollowers

Banka Sınavlarına hazırlanırken, sınav türlerini ve sınavı yapan bankaları gözardı ederek bütün bankaların geçmiş yıllarda sormuş olduğu soruları ve soru gelen konuları incelemenizi öneririz. Özellikle Alan Bilgisi'nde önemli konuların ne olduğunu bu şekilde öngörebilirsiniz. Bu da gireceğiniz sınavlarda size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Sınavlardaki bazı ortak konu başlıkları özet olarak şöyle sıralanabilir. Bu husus değerlendirilirken girilen sınavın hangi ünvan için olduğu hususuda göz önünde tutulmalıdır, memurluk sınavında gelecek bir sorunun zorluğu ile müfettiş yardımcılığı sorusunun zorluğu aynı konu olsa bile farklı olacaktır.HUKUK » Ayni Haklar » Elbirliği Mülkiyeti » A.Ş. Yönetim Kurulu » Butlan » Müteselsil Sorumluluk » Rekabet Davası » Limited Şirket » İhtiyati Haciz » A.Ş’de pay devri » Kambiyo Senetleri

İKTİSAT » IS – LM Eğrisi » Monetarist Para Politikası » Toplam Talep » Ortodoks Politika » Monetaristler Gelir Dağılımı » Toplam Talep Yetersizliği » Marshall – Lerner » Monopol » Likidite Tuzağı » Ücret - Fiyat » Eş Ürün Eğrisi » Dış Denge » Marjinal Gelir » Tam Rekabet Piyasası » Üretici Dengesi » Oligopol Üretim » Pigou

MALİYE » Erdemli Mal » Peacock – Wiseman » Sıçrama Tezi ( Wagner ) » Otomatik Stabilizatör » Parafiskal Gelirler » Spesifik Vergi » Marjinal Vergi Oranı » Teşebbüs Geliri

MUHASEBE » Genel Muhasebe » Mali Analiz » Nadir olarak maliyet muhasebesi ve banka muhasebesinden 1 veya 2 soru gelebilir.

Çeşitli banka sınavlarında çıkmış sorular

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerden biri değildir?

A. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

B. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)

C. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (BSEC)

D. Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu (ASEAN)

E. İslam Konferansı Örgütü (OIC)

Cevap: D

Finansal kiralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Finansal kiralamayla yapılan yatırımlardan elde edilen esas yarar, kiralanan malın kullanımından kaynaklanır.

B. Finansal kiralama, borçla finansmanın özel bir şeklidir.

C. Kiralanan malın hukuki mülkiyeti kiralayanda, ekonomik mülkiyeti kiracıdadır.

D. Finansal kiralamaya konu olan mallar için vergi esnekliği, hızlandırılmış amortisman gibi avan-tajlar söz konusudur.

E. Taşınmaz mallar finansal kiralama sözleşmesine konu olamaz.

Cevap: E

On yılda 10 Türk dünya markası çıkarmayı hedefleyen marka destek projesi Turquality, öncelikle hangi sektördeki markaları desteklemeyi hedeflemiştir?

A. Otomotiv

B. Hazır giyim

C. Endüstriyel makina

D. Kuyum/Mücevher

E. Mobilya

Cevap: B

Her yıl 22 Nisan'da kutlanan özel gün aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dünya Günü

B. Dünya Barış Günü

C. Dünya Çevre Günü

D. Dünya Özürlüler Günü

E. Dünya Sigara Bırakma Günü

Cevap: A

Aşağıdakilerden hangisi dünyada önemli bir sorun haline gelen gıda fiyatlarının artışının nedenlerinden biri değildir?

A. Gıda tüketiminin artması

B. Yanlış tarım politikaları

C. Biyo-yakıt üretiminin artması

D. Petrol fiyatlarının düşmesi

E. Küresel iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan kuraklık ya da seller

Cevap: D

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

A. Kutuplardaki buzulların erimesi

B. Kıyı kesimlerde toprak kayıplarının artması

C. İklimlerin başlangıç dönemlerinin ve özelliklerinin değişmesi

D. Bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da tamamen yok olması

E. Sera gazlarının atmosferdeki oranının artması

Cevap: C
Cevap: C

Cevap: D
Cevap: C

Cevap: C

Sonraki Sayfa