Banka Sınavları GK+GY+Alan Bilgisi

bank

Banka Sınavları GK+GY+ALAN Hazırlık Paketi

Türkçe, Coğrafya, Tarih,
Güncel Kültürel, Sosyal, Ekonomi içerikli Sorular
Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Soruları
Genel Muhasebe, Finansal Muhasebe ve Mali Analiz
Hukuk ve Ekonomik Terimler
Maliye, Mikro Ekonomi-Makro Ekonomi, Türk Vergi Sistemi
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku ve Medeni Hukuk
Grafik ve Tablo Yorumlama Soruları,
Zeka Problemleri
Sözel ve Sayısal Verilerden Mantıksal Önermeler İçeren Sorular
Görsel-Grafiksel Zeka
Sözel ve Sayısal Mantık Soruları
Matematik ve Mental Aritmetik Soruları
Toplam 3930 detaylı çözümlü soru