Yetenek Soruları (Sayısal-Sözel)-1

8, 3, 4, 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek, üç basamaklı en küçük çift sayının onlar basamağındaki rakam hangisi olur?

0

3

4

7

8

Cevap:1
C

Bu rakamlar kullanılarak 3 basamaklı bir çift sayı yazılacak fakat bu sayı bu rakamlarla yazılabilecek en küçük sayı olacak, o zaman rakamlarımızdan en küçük olanları kullanıyoruz ve oluşacak sayımızın çift sayı olmasına dikkat etmeliyiz, 348 sayısı bu duruma uygun olan sayıdır. (Onlar basamağı "4")Bir musluktan saatte 600 litre su akarsa 60 dakikada kaç litre su akar?

480

520

600

660

720

Cevap:2
C

1 saat = 60 dakika

10 kişilik bir grubun yaş ortalaması 16'dır.
Bu gruptan yaşları toplamı 24 olan iki kişi ayrılırsa yeni grubun yaş ortalaması kaç olur?

14

15

16

17

18

Cevap:3
D

10 kişi yaş ortalaması 16, yaşları toplamı 160. Yaşları toplamı 24 olan iki kişi ayrılırsa,
160 - 24 = 136, 136 / 8 =17Şehirler arası bir yolda hızı saatte ortalama 80 km olan bir otomobil ortalama hızı 40 km olan yüklü bir kamyonu geçiyor.

Otomobilin kamyonu geçtiği andan itibaren 1 saat sonra otomobilin lastiği patlıyor.
Kamyonun otomobile yardım edebilmesi için otomobil sürücüsü kaç dakika kamyonu beklemelidir?

30

45

60

120

90

Cevap:4
C

1 saat sonra otomobil 40 km uzaklıkta olacaktır. (80-40 = 40)

40 km hızla giden kamyon 1 saat sonra otomobile yetişir.

0,75 kuruştan Günlük 80 kg süt alan bir yağ üreticisi bu sütün tamamından 4 kg tereyağı elde ediyor. İmalat sürecindeki sabit maliyet 1 kg tereyağı'nda 10 TL olarak gerçekleşiyorsa, Bu tereyağı üreticisi 8 kiloluk tereyağı paketlerini zarar etmeyecek şekilde en düşük kaç paraya satmalıdır?

180

200

210

220

240

Cevap:5
B

80 * 0,75 = 60 TL, 4 kg tereyağında 40 TL sabit maliyet var.
4 kg tereyağı, 100 TL maliyet
8 kg tereyağı 200 TL maliyet
Başa baş noktası 200 TL, Ne kâr ne de zarar var.Bir musluktan birim zamanda akan su miktarı her saat sonunda 3 katına çıkarılarak boş havuz 4 saatte doluyor.

Buna göre birinci saatte akan su miktarı sabit kalmak şartıyla havuz kaç saatte dolar?

30

35

40

42

45

Cevap:6
C

X + 3X + 9X + 27X = 40X
40X / X = 40 Saat

Vergi hariç satış fiyatı 20 TL olan bir ilaç, % 5 vergi oranı ile satılmaktadır.
Vergi dâhil satış fiyatı kaç TL'dir?

25

24

23

22

21

Cevap:7
E

20 * ( 5/100 ) = 1, 20+1 = 21 TL200 m² lik bir duvar 4 işçi tarafından 10 saatte boyandığına göre,
400 m² lik bir duvar 8 işçi tarafından kaç saatte boyanır?

6

8

10

12

14

Cevap:8
C

200 için 40 güç lazım. 400 için 80 güç lazım olur.
80 / 8 = 10 saat

Şekildeki sayı bulmacasından taralı alanlar hariç olmak üzere diğer karelere, 1 den 10 a kadar olan sayıların tümü her satır ve her sütunda yalnız iki tane sayı olacak şekilde yazılacaktır. Karelerin dışındaki sayılar o satır ve sütundaki sayıların çarpımıdır.

Buna göre, soru işareti ile gösterilen kareye hangi sayı gelmelidir?

2

4

6

8

9

Cevap:9
D

? işaretli yere gelecek olan sayının, başka bir sayı ile çarpımı 8 ve 16 sonucunu vermelidir. Yani sayı ya 4 ya da 8'dir. İlk satırda 28 sonucunu bulmak için 7*4 yaptık. 4'ü burada kullandığımız için, ? işaretli yere sadece 8 gelebilir.Tabloda beş öğrencinin 40 sorudan oluşan bir testten aldıkları puanlar verilmiştir.

Bu test puanlanırken cevapsız bırakılan sorular dikkate alınmamış, her öğrencinin doğru cevap sayısı belirlenmiş doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülmüş ve kalan sayı öğrencinin puanı olarak verilmiştir.

Hangi öğrenci yalnız bir soruyu boş bırakmış olabilir?

Fatih

Dilek

Tahir

Gaye

Lale

Cevap:10
E

Puan + Yanlış Sayısı + Yanlış Sayısı / 4 + Boşlar = 40
30 + 8 + 2 + 0 = 40
36 + 0 + 0 + 4 = 40
35 + 4 + 1 + 0 = 40
28 + 8 + 2 + 2 = 40
29 + 8 + 2 + 1 = 40Sonraki Sayfa