Ziraat Bankası 11 Ağustos 2018 Banka Sınavı (Uzman Yardımcılığı)

Ziraat Bankası 11 Ağustos 2018 tarihinde Uzman Yardımcılığı sınavı yapacaktır. İlgili banka sınavı için Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru;

Bankamızın, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere; 100 Uzman Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.Banka Sınavı: Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı

Ayrıntılı bilgiyi ve sınav giriş koşullarını İK sayfasından öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası İK sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

İlgili sınav için banka tarafından paylaşılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamızın, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere; 100 Uzman Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Uzman Yardımcıları Türkiye’nin en köklü Bankacılık Okulu programına katıldıktan sonra göreve başlatılacaktır.

Bankacılık Okulu: Bankacılık Okulu; 1989 yılından bu yana Bankamızı hedeflerine ulaştıracak yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir gelişim programı olup, 29 yıllık süreçte Bankamıza ve Bankacılık sektörüne değerli yöneticiler kazandırmıştır. Sürekli gelişim temelinde inşa edilen program kapsamında; Ekonomi, Finans, Muhasebe, Pazarlama Satış ve Hukuk alanlarında teorik bilginin yanısıra Bankamız uygulamaları hakkında sınıf içi eğitimler verilmekte ve iş başında eğitim imkanı sunulmaktadır. Bankacılık Okulunu başarı ile tamamlayan Uzman Yardımcılarımız, Bankamızın Kurumsal ve Girişimci Şubeleri ile bazı Genel Müdürlük birimlerinde görev almaktadır.

Genel Hususlar

 • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 • Çalışma ili İstanbul’dur.
 • Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.
 • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 09:30’da gerçekleştirilecektir.
 • Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
 • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
 • Ziraat Bankası-Uzman Yardımcısı sınavına başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde öğleden sonra düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.


Adaylarda Aranan Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,
 3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır.)
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 6. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
 7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,


Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 09:30’da yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 100 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 20 Haziran 2018 – 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Bankası-Uzman Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı sınavın ve mülakatın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. (Başvuru ücreti, Şube kanalıyla mesai saati bitimine kadar, ATM ve İnternet Şubesi kanalıyla ise saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir)

*Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 21 Haziran 2018 – 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapacaklardır.

“Ziraat Bankası-Uzman Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

*Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Her adayın mezun olduğu/olacağı lisans bölümüne uygun olan sınav alanını (İdari ve Mühendislik Alanları) seçmesi gerekmektedir.
 • Tüm Mühendislik Fakültesi ve/veya Bölümlerinden mezun adaylar, bölüm ayrımı olmaksızın mühendislik alanından sınava girebilecektir.
 • Formda bulunan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.


Sınav Süreci

Sınav Daveti

 • Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 06 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
 • Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 09:30’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 • Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 • Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 • Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
 • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 120 adet ve toplam sınav süresi 140 dakikadır.
 • Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 • banka-sinavlarina-hazirlik
 • Sınavın 3. bölümü; İdari Alan ve Mühendislik Alanı olmak üzere iki alan için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
 • Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 2 alan için de ortak olarak yapılacaktır.
 • Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari veya Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 • Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
 • Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
 • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

 • Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
 • Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
 • Endüstri/İşletme Grubu (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)
 • Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 15.08.2018 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.


Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 • Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.
 • En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir alan için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
 • Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 • Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
 • Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 • Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.
 • Mülakatta 60’ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.
 • Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.
 • Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.
 • Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.