Ders Notları ve Çözümlü Sorular-12

Yatırımın cari piyasa değerinin yatırımın yeniden üretim değerine bölünmesi ile elde edilir. Bahsi geçen kavram?
Tobin Q'su
Nobel ödüllü İngiliz İktisatçı James Tobin tarafından ortaya atılan ve şirketlerin yatırım kararlarını incelemekte kullanılan bir orandır. Q ile ifade edilen kavram şirketin piyasa değerinin, varlıklarının değerine oranını ifade eder. Eğer piyasa değeri sadece şirketin varlıklarının değerini yansıtıyorsa bu oran 1 olur. Eğer Q birden büyükse o zaman yatırımcılarının şirketin maddi varlıklarından başka ölçülemeyen ve şirketin kârlılığını etkileyen başka faktörlere değer verdikleri sonucu çıkar. Şirketin değerinin varlıklarının değerinin üzerinde olması, şirketi sermaye yatırımlarını artırmaya teşvik eder.

Mal ve hizmetler fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve sürekli azalmaya ne ad verilir?

Devalüasyon

Enflasyon

Revalüasyon

Deflasyon

Stagflasyon

Cevap: D

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

Talebin gelir esnekliğinin negatif olduğu mal aşağıdakilerden hangisidir?

Normal Mal

Giffen Mal

Lüks Mal

Serbest Mal

İkame Mal

Cevap: B

Giffen Mallarda talebin gelir esnekliği negatiftir. Yani gelir artıkça talep azalır.

Gayrisafi milli hâsıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Fiyat artış etkisini gidermek

Nüfus artış etkisini gidermek

Piyasa fiyatlarının uygulanması

Mükerrer saymaya engel olmak

Ürün kalitesindeki gelişmeler

Cevap: D

Mükerrerliği önlemek.

Bir ülke parasının altın veya yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin, kamu otoritesi tarafından yeniden ayarlanarak yükseltilmesine ne ad verilir?

Dolarizasyon

Stagflasyon

Revalüasyon

Devalüasyon

Konvertibilite

Cevap: C

Revalüasyon, kelime anlamı olarak "değerini yükseltmek", iktisadi olarak ise; ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek anlamındadır. Devalüasyon kavramının zıttıdır.

Benzer mal ve hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen kura ne ad verilir?

Dışlanma etkisi

Fiyatlar genel seviyesi

Yaşam standardı

Satın alma gücü paritesi

Asgari geçim indirimi

Cevap: D

Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranını ifade eder.

Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Gelir düzeyi

Para arzı

Faiz oranı

Servet stoku

Tüketicilerin beklentileri

Cevap: A

Tüketim öncelikle gelire bağlıdır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa