Yetenek Soruları (Sayısal-Sözel)-6

KELEBEK kelimesi ve şifreli rakamları görselde mevcuttur.

KALEM kelimesinin şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

95793

60789

62793

78954

62669

Cevap:1
C

KELEBEK = 6979596 ise KALEM = 62793 olabilir.Soru işaretli yere gelecek sayı hangisidir?

45

44

35

34

14

Cevap:2
C

3 * 10 = 5 * 6 = 6 * 5 = 30
5 + 30 = 35

Şıklarda verilen sözcükler tabloda verilen sayılarla şifrelenmiştir.

Buna göre 521503 şifresi hangi şıkka aittir?

MANİSA

MARDİN

SAMSUN

ANKARA

AMASYA

Cevap:3
C

1 ile başlayanlar, Mardin ve Manisa, 2 ile başlayanlar, Ankara ve Amasya, 521503 de SamsunSoru işaretli kareye gelmesi gereken sayı hangisidir?

0

1

2

3

4

Cevap:4
C

Soldan sağa doğru 3'er 3'er azalıyor. 5 - 3 = 2

Şekildeki sayı bulmacasından taralı alanlar hariç olmak üzere diğer karelere, 1 den 10 a kadar olan sayıların tümü her satır ve her sütunda yalnız iki tane sayı olacak şekilde yazılacaktır. Karelerin dışındaki sayılar o satır ve sütundaki sayıların çarpımıdır.

Buna göre, soru işareti ile gösterilen kareye hangi sayı gelmelidir?

1

3

4

7

9

Cevap:5
C

? yerine gelecek sayı 28 ve 24'ü bölebilmelidir. Bu da 4'dür.Verilen geometrik şekiller birer rakamı temsil etmektedir.

Kare şeklin değeri kaçtır?

8

7

6

5

4

Cevap:6
E

Üçgen + Üçgen = 18
Üçgen = 9
Üçgen + Daire = 17
9 + 8 = 17
Daire - Kare = Kare
8 - Kare = Kare
Kare = 4

Tablodaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir.

Buna göre, ? İşaretli yere hangi sayı gelmelidir?

46

63

72

96

112

Cevap:7
D

Soldan sağa doğru sayılar 4 ile çarpılıyor. 24 * 4 = 96Kadir, Yusuf ve Ceyda'nın boyları ölçülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir:

Kadir'in boyu Yusuf'un boyundan 12 cm uzundur.
Yusuf'un boyu Ceyda'nın boyundan 8 cm kısadır.
En kısa boylu olanın boyu 160 cm olduğuna göre, Üçünün boylarının toplamı ne kadardır?

4 m 60 cm

4m 80cm

5m

5 m 20 cm

3 m 80 cm

Cevap:8
C

Ceyda'nın boyu X cm, Yusuf'un boyu X - 8 cm, Kadir'in boyu X + 4
X - 8 = 160
X = 168
X + 4 = 172
160+168+172 = 500 cm

Verilenlerden hareketle sorunun cevabı hangisidir?

40

46

44

48

45

Cevap:9
D

3*Kare = 5*Üçgen = 6*Taralı Daire = Taralı Kare
Kare = 30, Üçgen = 18, Taralı Daire = 15, Taralı Kare = 90
30+18 = 48 olur.1,2,3,4,5 ve 6 rakamlarının her biri bir kez kullanılarak iki basamaklı üç sayı yazılacaktır.

Yazılacak üç sayının toplamı en çok kaç olabilir?

156

159

165

172

168

Cevap:10
A

61+52+43 = 156Önceki SayfaSonraki Sayfa