Yetenek Soruları (Sayısal-Sözel)-9

Ayşe, Burak, Cemal, Doğa ve Emre adlı kişiler, düzenlenen bir belgesel film yarışmasına birer filmle katılmışlardır. Belgesellerle ilgili şunlar bilinmektedir:


Belgesellerden biri aslanlar, ikisi deniz canlıları ve diğer ikisi yağmur ormanları konusunda çekilmiştir.
Belgesellerden biri birinci, biri ikinci, biri de üçüncü olmuştur. Diğerleri ödül kazanamamıştır.
Aynı konuda belgesel çeken Emre ve Doğa'dan yalnızca biri ödül kazanmıştır.
Cemal, Ayşe ile aynı konuda film çekmiş ve ondan daha büyük bir ödül almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Cemal deniz canlılarıyla ilgili belgesel çekmiştir.

Burak aslanlarla ilgili belgesel çekmiştir.

Emre ödül kazanamamıştır.

Ayşe üçüncü olmuştur.

Doğa ikinci olmuştur.

Cevap:1
B

Verilenlerden hareket edelim toplam 5 Kişi ve 3 farklı konumuz mevcut. Bu 3 konudan 2 konuda ikişer kişi aynı konuda çekim yapmışlar, ortak çekim konuları; deniz canlıları ve yağmur ormanları; ortak konu çekenler; Emre ve Doğa ile Cemal ve Ayşe geriye Burak ve Aslanlar konusu kalıyor.Bir bakkalda mayalar dörtlük, altılık ve yirmi beşlik paketler halinde satılmaktadır.

Mayalar paketleri açılmadan satıldığına göre aşağıdakilerden hangisi bu bakkaldan alınabilecek maya sayısı olamaz?
 

27

46

51

76

99

Cevap:2
A

4, 6, 25'lik paketler varsa en az 25 ve 25+4 = 29 maya alınabilir. 27 alınamaz.

Kerim, Levent, Merve, Ramazan ve Özlem adlı kişilerden her biri doktorluk, öğretmenlik, mühendislik, şoförlük ve pazarlamacılık mesleklerinden birine sahiptir.

Kerim pazarlamacı veya mühendistir.
Merve öğretmen değildir.
Doktor olan kadın değildir.
Mühendis ve şoför erkektir.

Bu bilgilere göre Özlem'in mesleği nedir?

Doktor

Öğretmen

Mühendis

Şoför

Pazarlamacı

Cevap:3
B

Verilenlerden başlayalım; Sorudaki bayanlarımız; Özlem ve Merve, Doktor, Mühendis veya Şoför olmazlar, geriye öğretmenlik ve pazarlamacılık kalıyor, herkesin bir mesleği olduğuna göre ve Merve öğretmen olmadığına göre Özlem öğretmendir.Okulun bahçesindeki öğrenciler atkı ya da bereden en az birini takmıştır. Bahçede hem atkı hem de bere takan 3 öğrenci, yalnız bere takan 8 öğrenci vardır.

Bahçedeki öğrenci sayısı 24 olduğuna göre bahçede yalnız atkı takan kaç öğrenci vardır?

11

12

13

14

16

Cevap:4
C

8 öğrenci bere taktığına göre, geriye kalan 16 öğrenci atkı takıyordur. Ama bu 16 öğrenciden 3 tanesi berede takmaktadır.
Bize sorulan yalnız atkı takanlar olduğu için 16-3 = 13

Ali, Büşra, Ceyda, Derya, Eren ve Furkan'ın birer arabası vardır. Bu arabalardan üçü mavi, ikisi kırmızı, biri de yeşil renktedir.


Bu kişilerin arabalarının renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
Büşra'nın ve Ceyda'nın arabaları aynı renktir.
Furkan'ın ve Eren'in arabaları farklı renktedir.
Ali'nin arabası mavidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Büşra'nın arabası mavidir.

Derya'nın arabası yeşildir.

Furkan'ın arabası mavidir.

Ceyda'nın arabası kırmızıdır.

Eren'in arabası yeşildir.

Cevap:5
B

3-mavi, 2-kırmızı, 1-yeşil araba var, Büşra ve Ceyda aynı, Furkan ve Eren ile ilgili olarak birlikte farklı renkli araba seçtikleri anlaşılmakta olup, Alinin arabasının mavi olması sonrası mavi ve kırmızı renkte 2 kontenjan mevcuttur, büşra ve ceydan aynı, furkan ile erenin farklı renk tercihi için Eren veya Furkan'ın yeşil arabayı tercih etmesi sonrası bu kişilerin Kırmızı veya Mavi tercihlerinde sıkıntı olmaz iken deryanın tek olan yeşil arabayı tercih etmesi eren ve furkan'ın aynı tercihi yapmak zorunda bırakır ki bu da verilen bilgiye aykırı olur.Cevapsız bırakılan soruların yanlış kabul edildiği ve 10 sorunun sorulduğu bir yarışmaya katılan öğrenciler verdikleri her doğru cevap için 100 puan kazanıyor, her yanlış cevap için ise 50 puan kaybediyor.

Yarışmayı 100 puanla tamamlayan bir öğrenci kaç doğru cevap vermiştir?
 

3

4

5

6

7

Cevap:6
B

4 Doğru * 100 = 400, 6 Yanlış * 50 = 300
400 - 300 = 100

Uç noktaları K ve L olan şekildeki demir çubuğun orta noktası O'dur.
Çubuk, boyunun 1/6 i kadar K ucundan, 1/4 i kadar L ucundan kesiliyor.

Kalan çubuğun orta noktası nerede olur?
 

Yeri değişmez.

L ile O arasındadır.

K ile O arasındadır.

[OL] nin tam ortasıdır.

K ile O nun tam ortasıdır.

Cevap:7
C

Çubuğa 24m diyelim. 4 metre K ucundan, 6 metre L ucundan kesiliyor. K ile O arasında olur.Ahmet, Bülent, Cemil, Derya ve Ercan geçen yılbaşında karşılıklı olarak hediyeleşmişlerdir.
Hediye olarak, Kalem, Gözlük, Terlik, Cep telefonu ve Saat tercih etmişlerdir.

Bu arkadaşların hediye alırkenki tercihleri hakkında şunlar bilinmektedir.

Herkes farklı bir hediye tercih etmiştir.
Cemil, hediyesini cep telefonu olarak belirlemiştir.
Ahmet, hediye olarak saat tercih etmemiştir.
Hediye olarak Terlik tercih eden bayandır.

Bülent'in yapmış olabileceği hediye tercihleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.
 

Saat, Terlik, Kalem

Kalem, Terlik, Gözlük

Cep telefonu, Kalem, Saat

Saat, Kalem

Kalem, Gözlük, Saat

Cevap:8
E

Kalem, Gözlük ve Saat olabilir. Diğer 2'si tercih edildiği için.

Bir törende Ayşe, Kemal, Ahmet, Nevin, Sedat ve Zeynep adlı altı kişi plaket almıştır. Bu kişilerin törende plaket alma sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir.Ayşe, Ahmet'ten önce plaket almıştır.
Ayşe ile Ahmet arasında bir kişi plaket almıştır ve bu kişi erkektir.
Nevin'den hemen sonra bir kadın plaket almıştır.
Kemal, Zeynep'ten hemen sonra plaket almıştır.

İlk olarak Ayşe plaket almışsa, dördüncü sırada kim plaket almıştır?
 

Kemal

Nevin

Ahmet

Sedat

Zeynep

Cevap:9
B

Ayşe / Erkek / Ahmet / NevinAslı, Bora, Cem, Derya ve Erhan yatırım aracı olarak ev, arsa, araba, altın ve doları tercih etmişlerdir.

Tercihlerle ilgili olarak bilinenler şöyledir:Dolara yatırım yapan erkektir.
Herkes farklı bir yatırım aracını tercih etmiştir.
Aslı, eve yatırım yapmamıştır.
Cem, yatırım tercihi olarak arsa seçmiştir.

Derya'nın yatırım tercihi olabilecek araçlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
 

Ev, Arsa, Araba

Dolar, Altın

Araba, Arsa

Ev, Araba, Altın

Altın, Dolar, Arsa

Cevap:10
D

Cem arsaya yatırım yapmış, Dolara yatırım yapanda erkekmiş. Geriye Ev, Araba, Altın kaldı.Önceki SayfaSonraki Sayfa