Zeka Soruları (Görsel)-10

 

Cevap:1
C

Şekli satır satır inceleyelim
1. satır; yıldız-yuvarlak içinde yıldız-yuvarlak
2. satır; kare-kare içinde paralel dikdörtgen - paralel dikdörtgen
3. satır; üçgen-damla içinde üçgen-damla ( olacak) 

Cevap:2
C

Şekle baktığımızda eksik olan parçanın yıldız olduğu anlaşılıyor. Peki, ama hangi renk bir yıldız olacak, bu noktada diğer şekillerin renk durumu devreye giriyor. Kare şekil tek renk - 7gen şeklin üç renk olduğu bir ortamda yıldız şeklin 2 renk olması şekil dizisini tamamlamaktadır.

 

Cevap:3
C

Dizinin ilk şeklinde Çember ve içerisinde Plus (artı) işareti olduğu, ikinci şekilde ise Plus'ın yatay çizgisinin kalktığı görülmektedir. 3. şekilden 4. şekle geçerken söz konusu şeklin yatay çizgisini kaldırırsak dizinin serisini tamamlayabiliriz. C şıkkı doğru cevap. 

Cevap:4
A

Şekil dizisi, içerisinde artı, çarpı ve bölme işaretleri olan şekillerden oluşan karelerin sıralanması şeklinde özetlenebilir, İlk şekil karesi artı ile başlıyor, ikinci şekil karesi eksi ve üçüncü şekil karesi ise çarpı ile başlıyor, başka bir şekil karesi kalmadığına göre sıra yine başa dönecek ve artı ile başlayan ilk şekil karesinin aynısı olacak şekilde devam edecek.

 

Cevap:5
C

Şekil dizisini yatay olarak soldan-sağa veya dikey olarak yukarıdan - aşağıya inceleyebiliriz. Her iki bakışta da şeklin mantığı soldan sağa altıgenlerin birer azaldığı, yukarıdan aşağıya doğru ise birer arttığı şeklindedir. Grafiksel özelliğinden dolayı E şıkkı dizilimde hata verecektir. Cevap C şıkkı.

 

Cevap:6
D

Dört kareden oluşan şekil dizisinde bir şeklin eksik olduğu ve eksik olan parçanın sorulduğu bu şekil dizisinde sol üstteki şeklin, sol alt tarafa geçerken renklerinde tersyüz bir değişiklik olduğu görülecektir. Aynı değişikliğin sağ üst köşedeki şekil içinde yaşandığı bir ortamda soru işareti olan yere gelecek şekil D şıkkında verilmiştir.Önceki SayfaSonraki Sayfa