Zeka Soruları (Görsel)-9

 

Cevap:1
D

Üst taraflarda bulunan sayıların iki ile çarpımının çapraz alt tarafa doğru çubukların altına yazıldığı durumu birinci şekilde ortadadır. Buradan hareketle; 7x2=14 Cevap D 

Cevap:2
C

Bir hususu burada da tekrar etmekte fayda var, şekil-grafik-mantık vb. sorularda verilenler içerisinde bir kurgu veya bir kaç kurgu olabilir, bunlar matematiksel kurgular olabileceği gibi, renk zıtlığı, geometrik bir benzerlik veya zıtlık vb. olabilir. Mümkün mertebe verilenlerden bu tarz bir bağlantı çıkartmaya odaklanmalıyız. Görmemiz isteneni görmek için dikkat ve konsantrasyonla yoğunlaşmalıyız. İlk bakışta anlamsız ama biraz dikkatli bakıca anlamlaşan ve dikkate yoğunlaştıran bir soru cevap 30 C şıkkı.

 

Cevap:3
C

Şekil dizisi incelendiğinde, sol üst köşelerde, 2 adet plus (artı), 2 adet üçgen ve bir adet c karakteri olduğu devamındaki şeklinde c karakteri ile başlaması gerektiği, c karakterinin karşısında ise ilk c karakterinin (5. kutu) altındaki yuvarlak siyah karakterin yer alması gerekir. Cevap C şıkkı. 

Cevap:4
D

Dizideki diziliş mantığı gereği eksik olan bir şekil söz konusudur. Cevap D şıkkı.

 

Cevap:5
A

Dikkat ve konsantrasyon isteyen basit bir örnek, Kare şekillerin çember karşılıkları veriliyor ve yine bizden iki tane yan yana duran karen çember dili ile karşılığı soruluyor. Cevap: A şıkkı yan yana iki çember.

 

Cevap:6
D

Şekli izlediğimizde her harekette şeffaf siyah noktanın üçgenin altına ve üstüne doğru hareket gösterdiği ve her harekette şeffaf nokta şeklin bir miktar büyüdüğü görülmektedir. Sorulan hareketten önceki son harekette şeffaf siyah noktanın üçgenin altında olduğundan hareket ederek boşluk yere gelecek şekil için şeffaf noktanın üçgenin üzerinde ve bir önceki şekle nazaran bir miktar daha büyüyeceği anlaşılmaktadır.Önceki SayfaSonraki Sayfa