Zeka Soruları (Görsel)-2

 

Cevap:1
C

Şekilde sağ son sütun kendinden önceki sütunların çarpımını verdiğine göre, her iki boş kutuyada 5 rakamının gelmesi gerekecektir. 

Cevap:2
C

Şekillere dikkatle baktığımızda, çemberin diğer iki şekille de bağlantılı olduğunu görmekteyiz, C şıkkında ise çemberin sadece dikdörtgen şekilde direk bağlantısı olduğu ve üçgen şekille diğer şıklardan farklı olarak bir bağlantısının olmadığı ortaya çıkmaktadır.

 

Cevap:3
C

32 sayısı 18'i kapsadığından ve her iki türü de seven öğrencilere tabloda yer verilmediği için öğrenci sayısı en az 32 kişidir. 

Cevap:4
C

Soruda verilen 1. şekilde, taralı bir kare şeklin, 2. şekilde taralı kısmı şeffaf olarak kendinden büyük ama aynı bir kare şeklinde içinde yer aldığını görüyoruz.
3. şekildeki şeklin 4. şekil hali C şıkkı olur.

 

Cevap:5
B

Şekil dizisinde 16 kutulu bir kare içerinde boyalı bir karenin ona bağlı T şeklindeki bir ufak şeklin hareket ettiği görülmektedir.Dizide her iki şeklinde 16 kutulu karede 2. sütuna uğramadığı ve hareket sırasının 2. sütunda olduğu anlaşılmaktadır.

 

Cevap:6
C

Sayı örgüsü +4 şeklinde ilerlemektedir,
3-7-11-15 (a)-19-23-27(b)
a:15
b:27
olduğuna göre cevap C şıkkıdır.Önceki SayfaSonraki Sayfa