Ders Notları ve Çözümlü Sorular-14

Laissez faire, sadece mülkiyet haklarını korumayı amaçlayan yeterli düzenlemelerin bulunduğu bir ekonomik ortamda özel taraflar arasındaki alım satım işlemlerinin müdahaleci hükümet kısıtlamaları, tarifeler ve sübvansiyonlardan arındırılmasını ifade eder. Laissez faire, "bırakınız yapsınlar" anlamına gelir. İlk kez Fizyokratlar tarafından "laissez-faire, laissez-passer" (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganıyla savunulmuştur.

Üretim olanakları eğrisi varsayımlarından değildir?

İktisadi kaynakların sabit miktarlara sahip olduğu

Teknolojinin sabit olduğu

Ekonominin tam istihdam düzeyinde olduğu

Kaynaklarının maksimum etkinlikte kullanıldığı

Kaynakların alternatif kullanımlar arasında kaydırılabileceği

Cevap: A

Üretim Olanakları Varsayımları:
- Etkin kullanım vardır.
- Faktör miktarı sabittir.
- Kaynakların kalitesi değişmez.
- Üretim teknolojisi değişmez.
- Sadece iki mal üretilmektedir.

Üretim miktarı ile birlikte değişen maliyetlere ne denir?

Verimsiz Maliyetler

Yan Maliyetler

Sabit Maliyetler

Değişken Maliyetler

Üretken Maliyetler

Cevap: D

Toplam üretim hacmindeki artış veya azalmaya göre değişen maliyettir. Hammadde ve işçilik maliyetleri değişken maliyetlere örnektir.

Tam rekabet piyasasında uzun dönemde hangisi mümkün değildir?

Minimum Fiyat

Normal Kâr

Minimum Maliyetle Üretim

Maksimum Üretim

Aşırı Kâr

Cevap: E

Tam rekabet piyasasında uzun dönemde normal kâr söz konusudur.

Monopolcü bir firma hangisini değiştirerek malın fiyatını etkileyebilir?

Reklamları

Arz miktarını

Maliyet yapısını

Tüketicinin gelirini

Tüketici tercihlerini

Cevap: B

Monopolcü firma, ürünü üreten tek firmadır. Bu nedenle üretim miktarını değiştirerek, fiyatı etkileyebilir.

Alıcının tek satıcıların çok sayıda bulunduğu piyasaya ne ad verilir?

Monopol

Monopson

Oligopol

Tam Rekabet

Rakipli Piyasa

Cevap: B

Satıcı Sayısı = 1, Alıcı Sayısı = n, Piyasa = Monopol (Tekel)
Satıcı Sayısı = 2, Alıcı Sayısı = n, Piyasa = Düopol
Satıcı Sayısı = n, Alıcı Sayısı = 1, Piyasa = Monopson
Satıcı Sayısı = n, Alıcı Sayısı = 2, Piyasa = Düopson

Talep eğrisi yatay eksene paralel olan bir malın fiyat esnekliği hangisidir?

e=sonsuz

e=1

e<0

e>0

0

Cevap: A

Talep eğrisi yatay eksene paralel ise, fiyat esnekliği sonsuz, yatay eksene dik ise fiyat esnekliği 0 dır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa