Ders Notları ve Çözümlü Sorular-15

Fizyokrat olarak bilinen en ünlü kişi Dr. François Quesney'dir. Fizyokratlara göre gelir ve servetin tek kaynağı tarımdır. Aynı zamanda Fizyokratlar sanayi ve ticaretin verimsiz olduğunu savunmuşlardır. Kullanılan girdiden daha fazla çıktığı sağlayan tek alan tarımdır. Bu nedenle tek verimli alan tarımdır.

Bir toplumun üretebileceği ve üretemeyeceği mal demetlerini ayıran sınır çizgisine ne ad verilir?

Başabaş noktası

Gizli işsizlik bölgesi

Üretim olanakları eğrisi

Optimal faktör bileşim oranı

Marjinal ürün eğrisi

Cevap: C

Üretim İmkanları Eğrisi, üretim faktörlerinin miktarı ve teknoloji sabitken, bir toplumun üretebileceği ve üretemeyeceği mal bileşimlerini gösteren bir çizgidir. Bu çizginin içindeki ve üzerindeki alanlar üretilebilecek mal gruplarını ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi devletin direkt olarak kontrol edebileceği değişkenlerden biridir?

Toplam vergi hasılatı

Hane halklarının gelir düzeyi

Vergi oranları

Tasarruf düzeyi

İşletmelerin kâr düzeyi

Cevap: C

Verilen şıklar içerisinde direkt kontrol edilebilecek değişken vergi oranlarıdır.

Uzun dönemde girdiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tüm girdiler değişkendir.

Tüm girdiler sabittir.

Girdiler hakkında bir şey söylenemez.

Girdilerin bazıları sabit, bazıları değişkendir.

Piyasada belirsizlik hakimdir.

Cevap: A

Çok kısa dönemde tüm girdiler sabittir. Kısa dönemde bazı girdiler sabit, bazıları değişkendir. Uzun dönemde ise tüm girdiler değişkendir.

Monopolcü rekabet piyasası hangi özelliği ile Tam rekabet piyasasından ayrılır?

Giriş-Çıkış serbesttir

Çok sayıda satıcı

Benzer ürün

Çok sayıda alıcı

Hiçbiri

Cevap: C

Tam rekabet piyasasında mallar homojendir. Yani birebir aynıdır. Ancak Monopolcü rekabet piyasasında mallar benzerdir. Yani farklılaştırılmıştır. Birebir aynı mallar söz konusu değildir. Monopolcü rekabet piyasasına en bilindik örnek sigaradır.

Tekelci bir firmanın uzun dönem kârı nasıldır?

Ekonomik kâr

Normal kâr

Ne kâr ne zarar

Zarar eder

Hiç kâr etmez

Cevap: A

Tekelci firma, piyasaya giriş-çıkış olmadığı için uzun dönemde de kısa dönemde olduğu gibi ekonomik kâr (normal üstü kâr) elde eder.

Kamu harcamalarının azaltılması ve vergi oranlarının artırılması şeklinde özetlenebilecek politikaya ne denir?

Genişlemeci Maliye Politikası

Çapalı Kur Politikası

Genişlemeci Merkez Politikası

Daraltıcı Maliye Politikası

Daraltıcı Para Politikası

Cevap: D

Daraltıcı Maliye Politikası, enflasyonu düşürmek amacıyla kamu harcamalarının kısma veya vergileri artırma gibi araçlarla bütçe fazlası yaratmaya yönelik politikalardır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa