Ders Notları ve Çözümlü Sorular-16

Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri;
1. Atomize olma, çok sayıda alıcı ve satıcı
2. Mobilite olma, piyasaya giriş ve çıkış serbest
3. Homojenlik, mallar aynı görünüm ve kalitede
4. Şeffaflık, alıcı ve satıcıların piyasa bilgisi tam

Bu özelliklerin sonuçları;
1. Alıcı ve satıcılar fiyat kabul edicidir. Yani fiyat veridir.
2. Reklama gerek yoktur.
3. Firmalar normal kâr elde eder.
4. En fazla mal bu piyasada üretilir ve tüketilir.

Üretim hacminde zaman içerisinde ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliğe ne denir?

İdari işsizlik

Mevsimsiz işsizlik

Gizli işsizlik

Tam istihdam

Konjonktürel işsizlik

Cevap: E

Konjonktürel (Devrevi) İşsizlik: Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların meydana getirdiği işsizliktir. Konjontürün daralma dönemlerinde artar, genişleme dönemlerinde azalır.

Yer ve meslek değiştirme sırasında ortaya çıkan işsizlik türü hangisidir?

Geçici İşsizlik

Yapısal İşsizlik

Mevsimlik İşsizlik

Gizli İşsizlik

Konjonktürel İşsizlik

Cevap: A

Arızi (Geçici) İşsizlik: Çalışanların hangi nedenle olursa olsun iş yerini veya işini değiştirmek amacıyla bir süre işsiz kalması.

Üretim olanakları eğrisinin sağa doğru kaymasına ne denir?

Fiyat istikrarı

Eksik istihdam

Ekonomik kalkınma

Ekonomik büyüme

Talep fazlası

Cevap: D

Üretim olanakları eğrisinin sağa kayması üretimin arttığı anlamına gelir. Örneğin teknolojik gelişme sonucu eğri sağa kayar. Bunu da ekonomik büyüme olarak ifade edebiliriz.

İktisat biliminin temel dayanak noktası aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Üretim - Tüketim

Arz - Talep

Fayda - Maliyet

Kıtlık - Seçim

Fiyat - Miktar

Cevap: D

İktisat teorisi üzerine yapılan tanımlamalarda iki kavram öne çıkmaktadır: Kıtlık ve Seçim.

Düşük mallar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ifade edilebilir?

Toplam faydası maksimum olan mallardır.

Gelir azalınca talebi azalan mallardır.

Toplam faydası minimum olan mallardır.

Gelir artınca talebi artan mallardır.

Gelir azalınca talebi artan mallardır.

Cevap: E

Normal Mal: Gelir arttığında talebi artan mallardır. Tersi durum olarak gelir azaldığında talebi azalan mal.
Düşük Mal: Gelir arttığında talebi azalan mallardır. Gelir azalınca talebi artan mallardır.

Devlet borçlarının olağanüstü yönetimi ile ilgili olarak, borçlu olan ülkenin borcunu geri ödeyememesi sonucu mali anlamda iflas ettiğini bildirdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Borçların Tahkimi

Konsolidasyon

Konversiyon

Moratoryum

Borcun Reddi

Cevap: D

Borçlu olan kişi, gurup, kurum veya bir devletin ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genellikle borçlu ile alacaklı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır. Borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemine de Moratoryum deniliyor.

Önceki SayfaSonraki Sayfa