Ders Notları ve Çözümlü Sorular-3

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (11 Haziran 1930), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler.

Spekülatif para talebi neye bağlı olarak değişir?

Spekülatif Para Talebi, bir ülkede, belli bir dönemde kişilerin ve firmaların
piyasanın nasıl bir biçim alacağını tahmin ederek bir çıkar elde etmek için para talebinde bulunmalarıdır. Özetle "Faiz Oranına" bağlı olarak değişir.

Bir ülkede enflasyon oranı %9 ise nasıl bir enflasyondan söz edilebilir?

Ilımlı enflasyon, fiyat artışlarının oldukça düşük oranlarda olması halinde söz konusudur. Ilımlı enflasyon oranı yıllık olarak tek rakamlı, yani %10'un altında kalan bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Bazı iktisatçılara göre %10'la %1000 arası aşırı enflasyon iken bazılarına göre %10'la %200 arası aşırı enflasyondur. Hiperenflasyon: Bu enflasyon türünde fiyat artışları o kadar büyük ve süratlidir ki fiyat artışları gün aşırı ve hatta aynı gün içinde bile yaşanabilir. Genelde fiyat artışları aylık %50'ye ulaştığı zaman hiperenflasyon söz konusudur.

Para arzındaki bir artış faizleri düşürür bunun sonucunda yatırımlar artar ve Milli gelir artar.
Yukarıda tanımı verilen etki aşağıdakilerden hangisidir?

Pigou Etkisi

Keynes Etkisi

Dışlama Etkisi

Bekleyiş Etkisi

Arz Etkisi

Cevap: B

Keynes Etkisi, fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün faiz oranlarını aşağı çekerek yatırımları, dolayısıyla milli gelir ve istihdam düzeyini yükseltmesini ortaya atan görüştür.

Aşağıdakilerden hangisi paranın sadece mübadele aracı olma özelliği üzerinde durur?

Yeni Keynesgil Yaklaşım

Monetarist Yaklaşım

Chicago Yaklaşımı

Gurley - Shawn Yaklaşımı

Klasik Yaklaşım

Cevap: E

Parayı sadece bir değişim aracı olarak kabul eden klasik iktisatçılar.

Merkez Bankası'nın devlet tahvili alıp satmasına ne ad verilir?

Reeskont

Açık Piyasa İşlemi

İskonto

Ciro

Kredi Çarpanı

Cevap: B

Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir. Merkez Bankası'nın amacı, banka rezervleri ile oynayarak para arzını etkilemektir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen kredinin ne kadarının tekrar bankaya mevduat olarak geri döndüğünü gösterir?

Birincil Mevduat

Karşılık Oranı

Zorunlu Karşılık Oranı

İkincil Mevduat

Geri Dönüş Oranı

Cevap: E

Geri Dönüş Oranı olarak adlandırılır.

1656 yılında kurulan ve Dünyada ilk emisyon bankası olan banka hangisidir?

Bank of England

Riksbank Bank

İskoçya Bankası

Prusya Bankası

Osmanlı Bankası

Cevap: B

Günümüzdeki anlamıyla bilinen en eski Emisyon (merkez) Bankası 1656 yılında kurulan İsveç milli bankası Riksbank.

Toplam talep eğrisi sabitken toplam arz eğrisinin sola doğru kayması sonucu, fiyatlar yükselirken üretim düzeyinin düşmesine ne denir?

Enflasyon

Spekülasyon

Stagflasyon

Deflasyon

Depresyon

Cevap: C

Stagflasyon: Enflasyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım. Durgunluk içinde enflasyon veya enflasyon+ işsizlik diye Türkçeye çevrilmeye çalışılan stagflasyon, İngilizcedeki durgunluk stagnation kelimesinin baş tarafı ile yine aynı dildeki inflation kelimesinin son tarafının stagflation olarak birleştirilmesiyle türetilmiş bir kavramdır.


Önceki SayfaSonraki Sayfa