Ders Notları ve Çözümlü Sorular-7

Bir ekonomide toplam gelir 30 Milyon TL, toplam tasarruflar da 18 Milyon TL olduğunda, ortalama tasarruf eğilimi ne olur? Ortalama Tasarruf Eğilimi, belirli bir ülkede belli bir zaman diliminde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen tasarrufların, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranıdır. 18 / 30 = 0.6

Tarafsız Devlet anlayışı, Klasik İktisat Teorisi temsilcilerinin savunduğu bir anlayıştır. Devletin hiçbir ekonomik faaliyete katılmasını istemezler. Malthus, Smith, Ricardo ve Mill, Klasik İktisat savunucularıdır. Ancak Keynes, devletin gerektiği zaman piyasaya müdahale etmesini ve eksik talebi telafi etmesini savunur.

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

Dernek ve vakıflara ait ticari işletmeler

Limited şirketler

Kollektif şirketler

İktisadi kamu kuruluşları

Anonim şirketler

Cevap: C

Türk Ticaret Kanunu açısından tüzel kişilikleri bulunan kollektif şirketlerin gelir vergisi açısından tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Kollektif şirket ortaklarının şirketten aldığı kar payı, şahsi ticari kazanç sayılmakta ve bu hükümlere göre vergilendirilmektedir. Doğrudan doğruya şirketin ortağı olan gerçek kişiler gelir vergisi mükellefi olarak kabul edilmişlerdir. Bu yönüyle kollektif şirket ortaklarının, kişisel teşebbüs sahibi olan mükelleflerden farkı yoktur.

Merkez Bankasının para basması yoluyla değil de, Bankacılık sistemi ile ortaya çıkan paraya ne ad verilir?

Altın

İtibari Para

Para

Asli Para

Kaydi Para

Cevap: E

Kaydi para,ya da bir diğer ifadeyle mevduat parası temel olarak bankalar tarafından yaratılan paraya denmektedir. Bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde üzerine çek yazılabilen vadesiz mevduat olarak tanımlanabilir.

Tüketicinin satın aldığı mallardan birinin fiyatının sürekli değişmesi halinde, tüketiciye en yüksek tatmini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri olarak tanımlanan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

Gelir tüketim eğrisi

Teklif eğrisi

Eş fayda eğrisi

Fiyat tüketim eğrisi

Talep eğrisi

Cevap: D

Bir malın fiyatının sürekli değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine fiyat tüketim eğrisi denir.

Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir?

Kabul Görme

Bölünebilirlik

Taklidi Zor

Heterojen Olma

Taşınabilir Olma

Cevap: D

Paranın Özellikleri
*BÖLÜNEBİLİRLİK: Para değişim aracı olarak kullanıldığından küçük parçalara ayrılabilir olmalıdır.
*DAYANIKLILIK: Para yoğun kullanımdan dolayı yıpranmalara maruz kalabilir bu nedenle paranın yapılacağı nesne dayanıklı olmalıdr.
*TAŞINABİLİRLİK: Para birçok yerde kullanılacağından dolayı taşıma ve transfer işlerinde zorluk çıkartmaması için hafif olmalıdır.
*STANDART OLMA: Para adını taşıyan bütün varlıklar aynı maddi değeri taşımalıdır, farklılık ortaya çıkmamalıdır.
*GENEL KABUL GÖRME: Para olarak kabul edilen varlık toplum tarafından benimsenmeli ve kabul görmelidir.

Üreticilerin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapmalarına ne ad verilir?

Üretim

Hane Üretimi

Geçimlik Üretim

Sabit Üretim

Değişken Üretim

Cevap: C

Üreticilerin yalnızca kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapmalarına geçimlik üretim denir.

Aşağıdakilerden hangisi paranın klasik işlevlerinden değildir?

Değişim Aracı

Değer Ölçüsü Aracı

Değer Saklama Aracı

Yasal Ödeme Aracı

İktisat Politikası Aracı

Cevap: E

Paranın Klasik İşlevleri:
- Hesap Birimi
- Mübadele Aracı
- Değer Saklama Aracı


Önceki SayfaSonraki Sayfa