Ders Notları ve Çözümlü Sorular-8

Osmanlı imparatorluğunda ilk altın sikke hangi padişah döneminde basılmıştır?
Osmanlı İmparatorluğunda ilk altın para 1477 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'da bastırılmıştır.

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.

Hangisi arz-talep eğrisini sağa veya sola kaydırmaz?

Tercihlerdeki değişiklikler

İkame malın fiyatının düşmesi

Teknolojideki değişiklikler

Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi

İlgili malın fiyatının düşmesi veya yükselmesi

Cevap: E

Fiyattaki değişmeler arz yada talep eğrisini sağa yada sola kaydırmaz. Sadece eğri üzerinde aşağı-yukarı harekete neden olur.

Hangisi taban fiyat uygulamasının zararlarından değildir?

Arz fazlasına neden olur.

İlgili mala yatırıma neden olur.

İlgili malda kalitenin düşmesine sebep olur.

Talebin artmasını sağlar

Arz artışına bağlı olarak fiyatın düşmesini sağlar.

Cevap: D

Taban fiyat bir ürünün, özellikle de tarımsal bir ürünün belirli bir fiyatın altında satılamayacağını gösteren ifadedir. Bu nedenle taban fiyat uygulamasında arz fazlası söz konusu olur. Ancak fiyat denge düzeyinin üzerinde belirlendiği için talepte bir artış meydana gelmez.

Eş marjinal fayda kanunu olarak bilinen iktisat kanunu hangisidir?

I. Gossen Kanunu

II. Gossen Kanunu

Azalan marjinal teknik ikame kanunu

Say Kanunu

Azalan marjinal ikame kanunu

Cevap: B

II.Gossen Kanunu (Eş Marjinal Fayda):
Tüketicinin satın alacağı mallardan herbirine yapacağı harcamanın son lirasından elde edeceği faydanın, malların herbiri itibariyle eşitlenmesidir.
MUa / Pa = MUb / Pb = MUc = Pc
MU: Marjinal Fayda
P: Fiyat

Hangisi kayıtsızlık eğrisinin özelliklerinden biri değildir?

Orijine göre dış bükeydir.

Negatif eğimlidir.

Farklı tatmin seviyelerini gösterirler.

Azalan marjinal ikame söz konusudur.

Bazı durumlarda eğriler kesişir.

Cevap: E

Kayıtsızlık (Farksızlık) Eğrileri:

Tüketiciye aynı faydayı sağlayan tüm mal bileşimlerinin oluşturduğu eğridir.
Her noktasındaki toplam fayda seviyesi aynıdır. Negatif eğimlidir.
Tüketicinin geliri arttıkça, sağa kayar fakat asla birbirlerini kesmezler.

Tüketiciye aynı faydayı sağlayan tüm mal bileşimlerinin oluşturduğu eğridir.
Tanımı verilen eğri hangisidir?

Farksızlık eğrisi

Bütçe eğrisi

Eş ürün eğrisi

Gelir tüketim eğrisi

Fiyat tüketim eğrisi

Cevap: A

Kayıtsızlık (Farksızlık) Eğrileri: Tüketiciye aynı faydayı sağlayan tüm mal bileşimlerinin oluşturduğu eğridir. Her noktasındaki toplam fayda seviyesi aynıdır. Negatif eğimlidir. Tüketicinin geliri arttıkça, sağa kayar fakat asla birbirlerini kesmezler.

Aşağıdaki piyasalardan hangisi kendi kendine dengeye gelebilir?

Monopol

Tekelci Rekabet

Tam Rekabet

Oligopol

Düopol

Cevap: C

Tam Rekabet Piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Arz ve Talep, denge fiyatını belirler. Yani dışarıdan müdahale olmaksızın Tam Rekabet Piyasası dengeye gelebilir.


Önceki SayfaSonraki Sayfa