Zeka Soruları (Görsel)-8

 

Cevap:1
C

Şekil dizisindeki ilk iki dikdörtgen incelendiğinde, ortada olan rakamların her iki dikdörtgende de ( sol üst köşeler hariç diğer 3 köşenin toplamından oluştuğu.
[2+2+3: 7] [3+4+1 : 8]) aynı mantıkla oluşturulduğu, buradan hareketle son dikdörtgen de sol üst köşe hariç diğerlerindeki rakamların toplamı 6+3+2: 11 

Cevap:2
D

Görsel 3 adet asıl şekil ve onlara bağlı küçük şekillerden oluşmaktadır. Görsel içindeki hareketlilikten asıl şekillerin şeffaf ve siyah boyalı olduğu ve asıl şekillerde başkaca bir değişikliğinin olmadığı anlaşılmaktadır. Küçük şekillerin plus, siyah nokta ve şeffaf dörtgen olduğu, dizi mantığında asıl şekil siyah boyalı olduğunda şeffaf dörtgen şekiller birlikte bulunduğu birinci ve ikinci satırda görülmektedir. Son satırda ise asıl şekillerden şeffaf karenin hareketleri görülmekte ve siyah boyalı kare eksik olarak göze çarpmaktadır. Cevap şeffaf dörtgen ilaveli siyah kare.

 

Cevap:3
D

Verilen şekil dizisinde 1. ve 2. satırı inceliyoruz. Her iki satırda da 1 adet beyaz, iki adet ise siyah-beyaz bir çember olduğu, buradan hareketle 3. satırdaki çemberimizin siyah-beyaz bir çember olması gerektiğini çıkartabiliriz. 1. ve 2. satırı incelemeye devam ettiğimizde siyah-beyaz çemberlerin yatay ve dikey olarak satırlarda farklı konumlandığını görüyoruz. (1. satır 1. kutu dikey bir görüntü, 1. satır 2. kutu yatay bir görüntü) buradan da aradığımız çemberin 3. satırdaki yatayın tersi ve dikey olması gerektiği çıkartabiliriz aradığımız çember D şıkkındaki olacaktır. 

Cevap:4
C

Dizideki hareketi C şıkkının tamamlayacağı, çubuğun 45 derecelik açısı ve top renginin şık seçiminde önemli olduğu anlaşılmalıdır.

 

Cevap:5
D

En son satırın yukarıdaki iki satırdaki çarpma işlemine ait sonuçları verdiğinden hareketle cevap D şıkkıdır.

 

Cevap:6
B

Şekillerdeki uzun kenarların diğer kısa iki kenara ait rakamları topladığı görülmektedir. Son şekil için; 6-4=2 Cevap BÖnceki SayfaSonraki Sayfa